Komunikat:Zarządzenie nr 3/2009 - turnusy Zarządzenie nr 4/2009 - bariery Zarządzenie nr 5/2009 - przedmi...więcej
Szczegóły komunikatu
Mediacje
MEDIACJA      Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu funkcjonuje Ośrodek Mediacyjny.Ośrodek Mediacyjny działa w godzinach pracy PCPR, istnieje także możliwość dostosowania godzin pracy Ośrodka do potrzeb klientów.Ośrodek prowadzi mediacje zlecone przez sądy, jak również mediacje pozasądowe, kiedy inicjatorem postępowania mediacyjnego jest jedna ze stron konfliktu.Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania konfliktów, metodą nastawioną na dialog skonfliktowanych stron. W rozmowie stron pośredniczy bezstronny mediator – osoba, która czuwa nad przebiegiem rozmowy, rozmowy która ma doprowadzić strony do zawarcia ugody.W Ośrodku prowadzi się mediacje z różnych „dziedzin” życia, prowadzone są mediacje konfliktów rodzinnych, rówieśniczych, sąsiedzkich, spraw gospodarczych, pracowniczych.      Warunkiem przystąpienia do mediacji jest zgoda obu stron na podjęcie postępowania mediacyjnego i uiszczenie opłaty.Zasady i wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego reguluje Zarządzenie Dyrektora PCPR Nr 9/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r.Dyrektor PCPR prowadzi tez listę mediatorów działających przy Ośrodku Mediacyjnym (Zarządzenie Nr 18/08 z 28.10.2008 r.)Strony mają możliwość wyboru osoby mediatora.  
Copyright (C) 2008 by keid.pl